ਮੈਰੀ ਸੇਲੇਸਟ ਉਸ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ

ਟਿਪਣੀਆਂ

ਕੰਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾੱਗ ਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗਿਨ ਜਾਂ ਸਾਈਨਅਪ (ਮੁਫਤ).

Ads
Ads